Selvskadende adfærd – cutting

Definition

  • En viljesbestemt, ikke livstruende, selvpåført kropslig skade, som ikke er socialt accepteret.
  • Der findes ikke et bevidst ønske om at tage sit eget liv.

I bred forstand drejer selvskadende adfærd sig om alt et individ gør med (potentiel) skade for sig selv.

Det kan f.eks. være:

  • rusadfærd
  • cutting
  • spiseforstyrrelser
  • promiskuitet
  • spil
  • sex, o.a.

25% af kvinder med spiseforstyrrelser har også selvskadende adfærd.

Afhængig af selvskaden

De følelser, der fører til selvskade, svarer til dem, en misbruger oplever ved abstinenser, f.eks. angst, anspændthed og vrede. Som ved et fix eller en rus opleves der et fysisk velbehag ved den fysiske smerte, der for en tid overdøver eller fortrænger den psykiske smerte.

En selvbevarende adfærd

Selvskade optræder ofte i forbindelse med stress eller belastninger. Som nævnt kan det være ved væsentlige ændringer i livssituationen eller ved en problematisk familiehistorie som med tiden er blevet uudholdelig.

Den selvskadende handling er en destruktiv copingstrategi – altså en måde at håndtere nogle svære følelser på. Formålet med handlingen er, at den skal dulme en følelsesmæssig smerte eller fjerne fokus fra den. Selvskade bruges for at forblive rolig, føle kontrol eller blot for at føle noget! På den måde bliver selvskade en måde at genvinde følelsesmæssig kontrol over en situation på.

Selvskade

…er sandsynligvis en af de mindst forståede
og mest misforståede
skambelagte følger
af emotionelle og fysiske
barndoms traumer
Ingen så hvor svært jeg havde det!!!!

Behandlingsstrategi

Nye strategier
For et menneske, der skader sig selv, er det rigtigt vigtigt at lære andre måder at håndtere sine problemer på. Dels ved at lære at genkende, hvad det er, der tricker trangen til at skade sig selv (de udløsende faktorer), dels ved at lære at have andre strategier end selvskade parat.Med den rette hjælp og opbakning er det muligt at arbejde med det, der gør, at man bliver nødt til at skade sig selv og – med tiden – at finde på andre og bedre alternativer.

Du skal elske mig mest
når jeg fortjener det mindst
For da behøver jeg det mest

Kilde: Sundhedsguiden m.fl.