Spisning og Sensitivitet

Hvad ligger der bag, når spisning bliver et problem?
Hvad kan man gøre ved det?

Denne bog rører dit indre. Vækker din empati og giver dig en forståelse for, hvad du kan gøre, hvis en ung med spiseproblemer har brug for din hjælp og støtte.

Bogen giver et klart indblik i, hvor farligt det er at ryge ud af det daglige spisemønster gennem hverdagens mange udfordringer og pres. Hvor let man kan glide ind i en spiseforstyrrelse, uden man opdager det.
Mange helt unge har en meget stor interesse for mad, motion, vægt, krop og udseende. Det kan ofte ændres. For eksempel ved at tale med en forstående voksen. En der kan hjælpe med at finde rundt i de mange tanker og følelser. Og give hjælp til at løse problemerne. En overdreven interesse kan dog også blive et forstadie til en spiseforstyrrelse, som det er langt sværere at komme ud af.

En far til en datter med anoreksi har sagt: ”Denne bog burde i virkeligheden læses, før spiseforstyrrelsen er en realitet! Så kunne sygdommen i nogle tilfælde undgås”.

Forskellige typer spiseforstyrrelser

Bogen beskriver de forskellige typer af spiseforstyrrelser. Den belyser årsagerne bag og beskriver, hvordan der professionelt arbejdes med at få børn, unge og voksne ud af spiseforstyrrelsernes usynlige spindelvæv. Disse beskrivelser danner en solid baggrund for de mange konkrete råd og vejledninger. Særligt rettet til forældre, bedsteforældre, kærester, venner, pædagoger, skolelærere, sportsledere, sundhedsplejersker, sygeplejersker osv. Voksne med en spiseforstyrrelse kan også have glæde af at læse bogen.

Bogens indhold er blevet til ud fra 15 års samarbejde med mennesker, der har haft det så svært, at det er gået ud over deres spisning. I 6 af årene er der givet økonomiske midler fra socialministeriet til metodeudvikling omkring spiseforstyrrelser og selvskade.

Sansemotoriske spiseproblemer

Børneergoterapeut Ulla Lebahn har bidraget med sin viden om børns spisemæssige udvikling, og hvordan man kan løse de problemer, der skyldes sarte sanser. Denne særlige fysiske sensitivitet kan skabe problemer for den sansemotoriske udvikling og dermed også for børnenes lyst og evne til at spise det, som de har brug for.

Kan købes hos mig eller boghandler for 250,- kr.

Kan købes som E-bog for 179,- kr.